MICHEL PINEL
Photographe - Photographer
  Nus     |     Voyages     |     Portraits     |     Actualité

Affiches d'art
Autoportraits
Expositions
Livres
Mode et Publicité
Nus
Portraits
Publications
Voyages
Né en 1949, dans le Sud-Ouest de la France. Après ses études à Cahors, il part pour Milan, où il rencontre le réalisateur Paul Casalini, qui lui fait découvrir et aimer la photographie. Grâce à la RAI, il se lance dans le métier, qui devient vite sa passion. Michel Pinel réalise des photos de mode, publiées dans ELLE, MARIE-CLAIRE et FEMMES D'AUJOURD'HUI, ainsi que des reportages pour plusieurs journaux. Adepte de photographie pure, il produit dans son atelier des tirages d'une qualité remarquable. Après de nombreux séjours à l’étranger (USA, Italie, Espagne, Grande-Bretagne) il s’investit dans ce qui est devenu son mode d’expression favori: les photographies de nus, d’architecture, de paysages et de portraits, publiées et exposées internationalement. Ses photos sont également conservées dans des collections privées en Australie, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Italie, au Canada, Japon, Pays-Bas, Portugal et aux Etats-Unis.
Born in 1949 in the southwest of France. After his studies in Cahors he leaves for Milan, where he meets the film producer Paul Casalini, through whom he discovers and learns to love photography. His career as a photographer takes off, thanks to his commissions at La RAI, and turns into a real passion. Michel Pinel produces fashion photographs for ELLE, MARIE-CLAIRE and FEMMES D'AUJOURD'HUI, as well as photo-reportages for numerous newspapers. After being introduced to pure photography, he creates in his studio black-and-white prints of a remarkable quality. After many trips abroad (USA, Italy, Spain, United Kingdom), he finally devotes himself to his favourite mode of expression: photographs of nudes, architecture, landscapes and portraits, which are exhibited and published internationally. His photographs are also kept in private collections in Austria, Belgium, Canada, France, Hungary, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom and the United States.
Geboren in 1949 in het Zuid-Westen van Frankrijk. Na zijn studies in Cahors vertrekt hij naar Milaan, waar hij de cineast Paul Casalini ontmoet, die hem de fotografie laat ontdekken en waarderen. Dankzij zijn werk bij de RAI neemt zijn beroep als fotograaf een aanvang en wordt al snel een passie. Michel Pinel maakt modefoto's, die gepubliceerd worden in ELLE, MARIE-CLAIRE en FEMMES D'AUJOURD'HUI, alsook reportages voor talrijke kranten. Ingewijd in de pure fotografie creëert hij in zijn atelier zwart-wit afdrukken van een opmerkelijke kwaliteit. Na verschillende periodes in het buitenland (Engeland, Italië, Spanje, USA) doorgebracht te hebben, investeert hiij uiteindelijk in wat zijn favoriete uitdrukkingswijze wordt: foto's van naakten, architectuur, landschappen en portretten, die internationaal tentoongesteld en gepubliceerd worden. Zijn foto's zijn o.a. gearchiveerd in privé-collecties in Australië, België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, Japan, Hongarije, Nederland, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten.
Geboren in 1949 in Südwest-Frankreich. Nach seinem Studium in Cahors begibt er sich nach Milan, wo er dem Filmregisseur Paul Casalini begegnet, der ihn die Fotografie entdecken lässt und wertschätzen lernt. Dank seiner Arbeit beim RAI nimmt sein Beruf als Fotograf einen Anfang und wird geschwind eine Passion. Michel Pinel realisiert Modeaufnahmen, die veröffentlicht werden in ELLE, MARIE-CLAIRE und FEMMES D'AUJOURD'HUI, sowie auch Reportagen für zahlreiche Zeitungen. Eingeführt in reine Fotografie kreiert er in seiner Dunkelkammer Schwarzweisabdrucke einer aussergewöhnlichen Qualität. Nach verschiedenen Perioden im Ausland (Italien, Spanien, Grossbritannien, Vereinigten Staaten) verbracht zu haben, investiert er letztens in jene Disziplinen, die seine favorisierte Ausdrucksweise werden: Aktaufnahmen, Architekturfotos, Landschaftsaufnahmen und Porträts, die international ausgestellt werden. Seine Fotos werden u.a. archiviert in Privatkollektionen in Australien, Belgien, Canada, Frankreich, Grossbritannien, Holland, Israel, Japan, Ungarn, Portugal, Spanien und den Vereinigten Staaten.
Родился в 1949 году, на Юго-Западе Франции. После окончания учёбы в Кагоре, он уезжает в Милан, где встречает итальянского режиссёра Поля Касалини, который откроет ему мир фотографии. Благодаря RAI (Итальянская Tелерадиокомпания), он утверждается в профессии, которая скоро становится его страстью. Мишель Пинель делает фотографии для таких журналов мод, как "ELLE", "MARIE-CLAIRE", "BIBA", и "FEMMES D'AUJOURD'HUI", также снимает репортажи для разных газет. Поклонник настоящей, чёткой, чистой фотографии, он, в своей мастерской выполняет работу очень высокого качества. После многочисленных пребываний за границей (США, Италия, Испания, Великобритания) его излюбленным способом самовыражения становятся фотографии в стиле обнаженных, архитектуры, пейзажей и портретов опубликованные и вытавленные в разных странах мира.Его фотографии, также сохранены в частных коллекциях в Австралии, Бельгии, Испании, Франции, Великобритании, Венгрии, Израил, Италии, Канаде, Японии, Голландии, Португалии и Америке.

1949年、南西フランスに生まれる。カオールで学業を修めた後、ミラノへ渡る。ミラノにおいて、ピネルを写真の魅力に引き入れ、写真の世界へ導くこととなる恩師、映画監督ポール・カザリーニと出会う。RAI(イタリアのテレビ局)との仕事によりキャリアが開花し、写真は自身の情熱となる。

ミシェル・ピネルが創作する写真は、ELLE,  B I B A 、MARIE‐CLAIRE、FEMME D’AUJOURD’HUIなどに提供されるモードフォトをはじめ、各種新聞向けルポルタージュなど多岐にわたリ、多方面で活躍。正統派写真の実践者であり、傑出した品質の焼付けは自身のアトリエで行われる。

数々の外国滞在(アメリカ、イタリア、スペイン、イギリス)の後、表現スタイルは確立してゆき、特にヌード、建築、風景、ポートレートを得意とする。作品の多くは国際的にも出版、展示され、オーストラリア、ベルギー、スペイン、フランス、イギリス、ハンガリー、イスラエル、イタリア、カナダ、日本、オランダ、ポルトガル、アメリカ合衆国にプライベートコレクターをもつ。
Michel Pinel

Le Presbytère

46260 Puyjourdes 

FRANCE

 

Tel: + 33 5 65 50 05 06


 Email: michel.pinel@orange.fr

Mode et Publicité     |     Autoportraits     |     Expos et Publications     |     Livres     |     Contact